Viser 60 ansatte fra Utdanningsavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Anne Aasen Saksbehandler/Fagkonsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til anne.aasen@bfk.no
Janet Albrigtsen Ikke definert Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Janet.Albrigtsen@bfk.no
Frode Alm Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til frode.alm@bfk.no
Jan-Helge Atterås Utdanningsdirektør Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Jan-Helge.Atteras@bfk.no
Bodil Onsaker Berg Spesialrådgiver fagopplæring Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til bodil.berg@bfk.no
Sigrun Bergseth rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Sigrun.Bergseth@bfk.no
May Britt Birkeland Ikke definert Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til May.britt.birkeland@bfk.no
Ine Gerlinde Blaas Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til ine.blaas@bfk.no
Anne Kristine Blom Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Anne.Kristine.Blom@bfk.no
Anne Jorunn Borge Rådgiver Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Anne.Jorunn.Borge@bfk.no
Kirsten Bøckman Leder Karriere Buskerud Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Kirsten.Bockman@karrierebuskerud.no
Trude Margrethe Fagerheim Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Trude.M.Fagerheim@bfk.no
Øyvind Flatland Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Oyvind.Flatland@karrierebuskerud.no
Maria Grishina Saksbehandler Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Maria.Grishina@bfk.no
Nina Grønningsæter Rådgiver/adjunkt Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til nina.gronningseter@karrierebuskerud.no
Siw Gudbrandsen Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Siw.Gudbrandsen@karrierebuskerud.no
Mariann Gustavsen Formidlingsleder Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til mariann.gustavsen@bfk.no
Kjersti Hagen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Kjersti.Hagen@bfk.no
Wera Hansen Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til wera.hansen@bfk.no
Torunn Bjugan Hansen Fagkonsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Torunn.Bjugan.Hansen@bfk.no
Reidun Dale Haugestad Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Reidun.Dale.Haugestad@bfk.no
Tuva Leikvam Heen Enhetsleder inntak Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til Tuva.Heen@bfk.no
Olav Fjeldheim Horne Leder av Fagopplæringsseksjonen Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Olav.Fjeldheim.Horne@bfk.no
Anne Hurum Eksamensleder Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Anne.Hurum@bfk.no
Arne Hvinden Rådgiver Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til arne.hvinden@bfk.no
Unni Høsøien Leder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til unni.hosoien@karrierebuskerud.no
Magne Høyer Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Magne.Hoyer@bfk.no
Desiree Ciljan Jakobsen Ikke definert Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Desiree.Ciljan.Jakobsen@bfk.no
Lene Jensen Seksjonsleder KPS Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til lene.jensen@bfk.no
Kai Johansen Ikke definert Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Kai.Johansen@bfk.no
Janne Sunniva Kasin Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Janne.Sunniva.Kasin@bfk.no
Heidi Kongsjorden Saksbehandler Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Heidi.Kongsjorden@bfk.no
Astrid Kristiansen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til astrid.kristiansen@bfk.no
Tone Kvåle Spesialrådgiver Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til tone.kvale@bfk.no
Vibeke Larsen Rådgiver/karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Vibeke.Larsen@bfk.no
Per Christian Lervik Avdelingsleder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til per.lervik@pbkarriere.no
Tove Løvdal Rådgiver Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Tove.Lovdal@bfk.no
Linda Christine Mikkelsen Konsulent Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Linda.Christine.Mikkelsen@bfk.no
Birgit Frøystad Moen Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til Birgit.Froystad.Moen@bfk.no
Svein Helge Nygard Fagkonsulent / Adjunkt Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Svein.Helge.Nygard@bfk.no
Lisbeth Paulsen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til lisbeth.paulsen@bfk.no
Ingunn Ek Pedersen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Ingunn.Ek.Pedersen@bfk.no
Seyed Soha Raed Saksbehandler Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Seyed.Soha.Raed@bfk.no
Åse Gunn G. Reierth Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Ase.Gunn.G.Reierth@bfk.no
Karen Johanne Rognerud Konsulent Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Karen.Johanne.Rognerud@bfk.no
Lena Ask Røed Saksbehandler Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Lena.Ask.Roed@bfk.no
Ellen Gustavsen Simensen Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til ellen.g.simensen@karrierebuskerud.no
Magne Skaalvik Prosjektleder Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Magne.Skaalvik@bfk.no
Solveig Skorta Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til solveig.skorta@bfk.no
Bjørg Skår Fagkonsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til bjorg.skar@bfk.no
Silja Solberg Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til silja.solberg@bfk.no
Reidun Stein Ikke definert Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Reidun.Stein2@bfk.no
Jannicke Suren Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Jannicke.Suren@bfk.no
Amy Tannum Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Amy.Tannum@Karrierebuskerud.no
Line Ormaasen Usland Prosjektsjef Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Line.Ormaasen.Usland@bfk.no
Inger Moland Wahl Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Inger.Moland.Wahl@bfk.no
Caroline Wefring Regional nettverksrådgiver Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Caroline.Wefring@bfk.no
Fredrik Wiktorin Ikke definert Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Fredrik.Wiktorin@bfk.no
Stein Morten Øen Assisterende fylkesdirektør utdanning Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Stein.Morten.Oen@bfk.no
Geir Årset Ikke definert Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Geir.Arset@bfk.no