Bilde av Anne Jorunn Borge

Eleveksamen, privatisteksamen, drift og kvalitetsutvikling, veiledning til skoler og privatister

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utdanningsavdelingen
 
Eksamensseksjonen
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Anne.Joru...@bfk.no