Viser 8 ansatte fra Kompetanse og pedagogisk seksjon

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Sigrun Bergseth rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Sigrun.Bergseth@bfk.no
Kjersti Hagen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Kjersti.Hagen@bfk.no
Magne Høyer Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Magne.Hoyer@bfk.no
Lene Jensen Seksjonsleder KPS Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til lene.jensen@bfk.no
Astrid Kristiansen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til astrid.kristiansen@bfk.no
Ingunn Ek Pedersen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Ingunn.Ek.Pedersen@bfk.no
Åse Gunn G. Reierth Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Ase.Gunn.G.Reierth@bfk.no
Magne Skaalvik Prosjektleder Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Magne.Skaalvik@bfk.no