Bilde av Håkon Viker Knappen

Fjernlån, IKT-rettede oppgaver, Skrankevakter

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket
Stilling
Bibliotekar
Telefon
E-post
Hakon.Vike...@bfk.no