Viser 13 ansatte fra Næring

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Hilde Beate Aarø internasjonal rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Hilde.Beate.Aaro@bfk.no
Sonja Bordewich Prosjektleder Innovasjon og kompetanse Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Sonja.Bordewich@bfk.no
Gørill Elisabeth Brodahl Prosjektleder Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Gorill.Elisabeth.Trelstad@bfk.no
Janne Buhaug Næringssjef Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Janne.Buhaug@bfk.no
Gerd-Mette Vatne Drabløs Seksjonsleder Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Gerd-Mette.Drablos@bfk.no
Sissel Kleven Seniorrådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Sissel.Kleven@bfk.no
Anne Lise Lervåg Rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Anne.Lise.Lervag@bfk.no
Trine Magnus Næringsrådgiver Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Trine.Magnus@bfk.no
Trond Myrland Internasjonal rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Trond.Myrland@bfk.no
Amarjit Singh Rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til amarjit.singh@bfk.no
Åge Sund fagleder Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Age.Sund@bfk.no
Arve Magne Vannebo Prosjektleder, Rådgiver, Leder Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Arve.Vannebo@bfk.no
Bård Strige Øyen Rådgiver - næringsutvikling og miljø Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Bard.Strige.Oyen@bfk.no