Bilde av Thomas Krekling

Prosjektledelse, strategi, portefølje

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
Prosjektleder
Telefon
E-post
Thomas.K...@bfk.no