Viser 6 ansatte fra Regnskapsenheten

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Gunhild Eriksen Ikke definert Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Gunhild.Eriksen@bfk.no
Grete Nordgård Halvorsen Konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Grete.Nordgard.Halvorsen@bfk.no
Bente Synnøve Jakobsen Konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Bente.Jakobsen@bfk.no
Sverre Johansen Regnskapssjef Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til sverre.johansen@bfk.no
Jorunn Pedersen konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til jorunn.pedersen@bfk.no
Aud Ragnhildsrud Ass.regnskapssjef Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til aud.ragnhildsrud@bfk.no