Bilde av Merete Ørjansen

Jobber godt sammen med andre, og er positiv av natur

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs
Stilling
Servicemedarbeider/Assistent
Telefon
E-post
Merete.O...@bfk.no