Bilde av Frederick Searis
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Idrettsfag/kroppsøving/fremmedspråk
Stilling
Vikar
Telefon
E-post
Frederic...@bfk.no