Bilde av Anne Christine Grønlie

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
lektor
Telefon
+4732262872
E-post
Anne.Christ...@bfk.no