Bilde av Ingebjørg Spangelo

Bosetting og veiledning av flyktninger

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Norsk/Fremmedspråk
Stilling
Fritidskonsulent/ flyktningerådgiver
Telefon
E-post
Ingebjorg...@bfk.no