Bilde av Oddbjørn Frantzen Mathisen

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Elektrofag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Oddbjorn.Fran...@bfk.no