Bilde av Fredrik Knutsen Bøe
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
Fredrik.Kn...@bfk.no