Elever og foresatte

Foreldre er en viktig ressurs for ungdom i videregående skole.
Her skal du finne relevant informasjon om skolen og om elevenes plikter og rettigheter. 

Egenmelding ved fravær fra og med 4. mars 2020 og ut inneværende skoleår.

 Kunnskapsdepartementet har innført midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige årsaker.

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. 

Skolen vil presisere at dette ikke er en endring av fraværsreglene.

Dere finner skjemaene her:

Egenmelding for fravær av helsemessige grunner for elever over 18 år

Egenmelding for fravær av helsemessige grunner for elever under 18 år


Publisert 15. august 2012, oppdatert 10. mars 2020.