Elevrådsstyre

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevrådsstyret 2019

  • Egil Frydenlund, 2STH, leder
  • Frida Anine Hagen, 2STD, nestleder
  • Leonard Taraku, 1STE, økonomiansvarlig
  • Espen Gram, 1KDA, sekretær
  • Sunniva Hedemark, 3STD, styremedlem
  • Birk Hovland-Sunde, 2STK, styremedlem
  • Adea Alimehaj, 1STK, styremedlem
  • (Geir) Peder Gram, 1STA, styremedlem

Lærerkontakt er Hilde Lærum.
Elevrådet stiller representanter til Skolemiljøutvalget og Arbeidsmiljøutvalget. De har et nært samarbeid med Elevombudet.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 30. mai 2017.