Eksamen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Informasjon om eksamen og klagerett finnes på It's Learning.

Ved å gå inn på mappen "Eksamen" vil du finne all relevant informasjon. Du vil også finne lenke til Buskerud fylkeskommune sine retningslinjer og klageskjema.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.