Elevtjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevtjenesten er en samlebetegnelse på rådgivertjenesten, skolehelsetjenesten og PPOT.

Rådgivertjenesten består av sosialrådgivere, minoriteterådgiver og karriererådgivere. 

Skolehelsetjenesten består av helsesøster og psykolog.

Ønsker du kontakt med rådgivertjenesten eller skolehelsetjenesten?

Gå inn på drammen.elevtjenesten.no


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.