Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

Pedagogisk - psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

PP-rådgivere:

OT-rådgiver:

Oppgaver:

  • Hjelpe skolen med å tilrettelegge for god tilpasset undervisning
  • Samtaler med elever
  • Samarbeidsmøter med elev/foresatte/skole
  • Sakkyndig instans i forhold til rett til spesialundervisning

Publisert 13. september 2012, oppdatert 8. august 2019.