Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Pedagogisk - psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

PP-rådgivere:

  • Sidsel Olsen: s-klassen, KDA og st.spes,  tlf: 958 95 526
  • Kristel Brandser: service og samferdsel og st.spes, tlf: 907 25 721

Oppgaver:

  • Hjelpe skolen med å tilrettelegge for god tilpasset undervisning
  • Samtaler med elever
  • Samarbeidsmøter med elev/foresatte/skole
  • Sakkyndig instans i forhold til rett til spesialundervisning

Publisert 13. september 2012, oppdatert 8. august 2018.