Foreldremøter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tirsdag 28. november - Foreldrekonferanser (samtaler med alle faglærerne)

Vg1: Kl. 17.00-20.00

Se fullstendig invitasjon ved å trykke på lenken: Invitasjon vg1.pdf

 

Torsdag 30. november - Foreldrekonferanser (samtaler med alle faglærerne)

Vg2: Kl. 18.00-20.00

Se fullstendig invitasjon ved å trykke på lenken: Invitasjon vg2.pdf


Publisert 15. august 2013, oppdatert 17. november 2017.