Foreldremøter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 1800-2030

Temamøte for alle interesserte foreldre!

Det er andre året vi inviterer til denne type arrangement, og vi håper at det kan ha en betydning for dere som foresatte for snart voksne ungdommer, og for samarbeidet med skolen. 

I fjor hadde vi politiet og helsestasjon for ungdom som bidragsytere, mens vi i år har invitert Ole Vidar Øiseth til å stå for det faglige innholdet. Øiseth er politioverbetjent og ansatt på Politihøgskolen. Han er også en mye benyttet foredragsholder og forfatter, spesielt om temaer som symptomer på og skadevirkninger av rusbruk. Han vil komme innom dette også hos oss, men temaet han først og fremst vil snakke om denne kvelden, er nettverksbygging blant foresatte. 

Invitasjonen går til foresatte til alle våre elever. Vi er opptatt av at dere har en viktig rolle også for de av elevene som har blitt over 18. Vg3 er et utfordrende år på ulike måter. Deres rolle som foresatte blir ikke mindre viktig selv om elevene blir myndige. 

Forebyggende enhet hos det lokale politiet vil også være til stede denne kvelden i tillegg til inviterte instanser fra Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, elevrådet og russestyret.  Det blir også bidrag fra en engasjert foresatt til fjorårets avgangselever.  

Vi er opptatt av at dette skal være en kveld for og med dere foreldre og legger opp til at det også blir tid til å dele noen tanker og erfaringer om foreldresamarbeid. Vi håper at foredraget vil bidra til å stimulere et slikt samarbeid. 

******

Presentasjoner vist ved foreldremøte 19. september 2018:

Vg1 studspes og KDA.pdf

Vg2 studspes og KDA.pdf

Vg1 service og samferdsel.pdf

Vg2 service og samferdsel.pdf


******

27. november 2018: 

Foreldrekonferanse vg1 inkludert informasjon om fagvalg

******

29. november 2018:

Foreldrekonferanse vg2


Publisert 15. august 2013, oppdatert 10. oktober 2018.