Foreldremøter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

19. september 2018:

Foreldremøter for vg1 og vg2. Vi kommer tilbake med tidspunkt så fort det er klart.

*******

I løpet av oktober vil det bli avholdt et temamøte åpent for alle. Vi kommer tilbake med tema og tidspunkt så fort det er klart.

******

27. november 2018: 

Foreldrekonferanse vg1 inkludert informasjon om fagvalg

******

29. november 2018:

Foreldrekonferanse vg2


Publisert 15. august 2013, oppdatert 16. august 2018.