Foreldremøter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Onsdag 20. september 2017

Vg1: Kl. 18.00-19.00

Vg2: Kl. 19.30-20.30

 

Onsdag 25. oktober 2017 - Temakveld

Kl. 18.00-20.00: Åpen invitasjon til alle foreldre: Hvordan være foreldre til tenåringer

 

Tirsdag 28. november - Foreldrekonferanser (samtaler med alle faglærerne)

Vg1: Kl. 17.00-20.00

 

Torsdag 30. november - Foreldrekonferanser (samtaler med alle faglærerne)

Vg2: Kl. 18.00-20.00


Publisert 15. august 2013, oppdatert 4. september 2017.