Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde eventuell kalkulator og papir- og skrivemateriell selv. Bøkene er strekkodet og elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen. De vil bli fakturert for manglende innleverte eller ødelagte bøker.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 19. august 2014.