Hva sier elevene om skolen?

Du kan være hvem du vil og det at vi er så store, gjør at du lett skaffer deg venner!

Elevene sier at de føler seg inkludert og at vi har et godt fellesskap. Du kan være hvem du vil og det at vi er så store, gjør at du lett skaffer deg venner. Det er mange ulike mennesker på skolen, for eksempel med ulik kulturbakgrunn. Det gir et stort mangfold som elevene setter stor pris på. 

Det er også et stort elevengasjement og du har muligheten til å være med på mange aktiviteter også utenom undervisningen. I år vil vi ha enda flere slike aktiviteter i midttimene og ellers. 

Her kan du lese hva elevene sier om studieretningene


Publisert 8. august 2017, oppdatert 15. august 2018.