Vi sikrer god overgang fra ungdomsskolen.

Ingen alene, sammen blir vi gode!

Å begynne på videregående skole er både spennende og skummelt på samme tid. Vår skole kjennetegnes av at vi er opptatt av fellesskapet på skolen og skolestarten er viktig. Vi har derfor en innskolingsperiode der vi bruker tid på å skape et trygt læringsmiljø der alle skal oppleve tilhørighet.

For å unngå at noen går alene, har alle klassene på vg1 noe som kalles medansvarsgrupper. Fra første skoledag har kontaktlæreren satt sammen grupper hvor hver enkelt har et medansvar for at de andre på gruppa har det bra. Det gjelder både i friminuttene, under aktiviteter i skolens regi og i undervisningsøktene. Når noen er borte, har medansvargruppa ansvar for å videreformidle beskjeder, papirer og notater.

Kontaktlæreren gir gruppene ulike oppdrag som bidrar til at elevene raskt blir kjent med hverandre, slik at alle tør å være seg selv, snakke i klassen og spørre om det de lurer på. Gruppene rullerer hver tredje uke til alle har fått vært sammen med alle. Etter det blir gruppene mer permanente. Vi ønsker å bevisstgjøre hverandre på å ta medansvar i et kollegialt fellesskap. Vi vil ikke se klikkdannelser, vi jobber bevisst for at alle tar ansvar for å skape gode relasjoner. Når vi jobber for et inkluderende læringsfellesskap, øker læringa, og frafallet reduseres. 

Les også https://www.nrk.no/buskerud/_-skolestart-er-en-veldig-sarbar-periode-1.13080667 fra NRK Buskerud.Publisert 8. august 2017, oppdatert 27. juni 2019.