Organisering av skoledagen 2018 - 2019. Sånn som dette var det i fjor, og det kommer til å bli omtrent som dette i år også. I august oppdaterer vi denne

Timeplanen er lagt over to uker. Det vil si at den blir forskjellig i like (even) og ulike (odde) uker. Du får altså to timeplaner og må følge med på om det er ODD eller EVEN som gjelder.

Skoledagen er inndelt i 4 økter. En økt består av to skoletimer à 45 minutter. Det skal være en kort beinstrekk i løpet av økta. Legg spesielt merke til timeplanen på onsdager.

Onsdager:
Hver onsdag er det kontaktmøte. I odd uke ligger kontaktmøtet rett etter 2. økt, det medfører at midttimen blir noe kortere. I even uke er det organisert læringsaktivitet eller studietid for elevene i 2. økt. Da legges kontaktmøtet innafor dette tidsrommet, slik at både elever og lærere får vanlig lunsjtid. Når det er organisert læringsaktivitet som for eksempel «Klar, ferdig, gå», er læreren til stede og hjelper til etter behov. Når det er studietid er kontaktlærer til stede og har anledning til å snakke med elever, avholde prøver og hjelpe til med fag.

Lærerne har samarbeidstid hver even onsdag fra kl. 14.00-15.30 og odde onsdag fra 12.15-15.30.

 

ODD

ØKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. økt 08.15-09.45 08.15-09.45 08.15-09.45 08.15-09.45 08.15-09.45
2. økt 09.55-11.35 09.55-11.35 09.55-11.35 09.55-11.35 09.55-11.35

   

Kontaktmøte
11.30-11.50

   
Midttimen 11.25-12.10 11.25-12.10 11.50-12.10 11.25-12.10 11.25-12.10
3. økt 12.10-13.40 12.10-13.40

12.15-13.45
Samarbeidstid
for lærere

12.10-13.40 12.10-13.40
4. økt 13.50-15.20 13.50-15.20 14.00-15.30
Samarbeidstid
for lærere
13.50-15.20 13.50-15.20

 

EVEN

ØKT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. økt  08.15-09.45  08.15-09.45  08.15-09.45  08.15-09.45  08.15-09.45
2. økt  09.55-11.35  09.55-11.35

 09.55-11.35
Kontaktmøte/
gul tid med
ulike 

 09.55-11.35  09.55-11.35
Midttimen 11.25-12.10  11.25-12.10  11.50-12.10  11.25-12.10  11.25-12.10
3. økt 12.10-13.40 12.10-13.40 12.10-13.40
 12.10-13.40  12.10-13.40
4. økt 13.50-15.20   13.50-15.20 14.00-15.30
Samarbeid
for lærere
 13.50-15.20  13.50-15.20

Publisert 8. august 2017, oppdatert 27. juni 2019.