STUDIESPESIALISERENDE

Vg1 Studiespes.:

For å få en trygg og positiv skolestart og et godt skoleløp ønsker vi å innkalle deg og foresatte til en samtale med kontaktlærer. Vi ønsker at minst en av dine foresatte blir med på samtalen.

Informasjon om kontaktlærer samt tid og rom for mottakssamtale blir sendt hver elev på SMS tirsdag 13./onsdag 14. august.

Ditt første møte med skolen er altså en mottakssamtale med kontaktlærer mandag 19. august eller tirsdag 20. august. Samtalen vil vare inntil 30 minutter.

Fyll inn kontaktopplysninger på deg og foresatte i Personopplysningsskjema her:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m4DQQItc9kSlGJmd3mdTJuQLvbQcFTRLlFHPlNDFoDFUMk5PVjdLNFdTWTFFVVZJQzVFRzUzWjBYQS4u


Skjemaer VG1 - Studiespesialiserende.pdf

*******

Vg2 Studiespes.:

Første skoledag er mandag 19.08.19 eller tirsdag 20.08.19. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til ny skolestart i et læringsfellesskap som hjelper deg å komme dit du vil.  Første skoledag er oppstartsamtale med kontaktlærer.

Informasjon om tid og rom for mottakssamtale blir sendt hver elev på SMS tirsdag13./onsdag 14. august.

Ditt første møte med skolen er altså en mottakssamtale med kontaktlærer mandag 19. august eller tirsdag 20. august. Samtalen vil vare inntil 30 minutter.

Skjemaer VG2 - Studiespesialiserende.pdf

*******

Vg3 Studiespes.:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til ny skolestart.

Skolen starter med oppmøte på klasserom mandag 19. august kl. 09.00. Der møter du kontaktlærer som har ansvaret for klassen de to første skoledagene. Det vil henge oversikter over elever, klasser og klasserom nede i elevkantina slik at du finner fram. De to første skoledagene vil vare til kl. 15.20.

Skjema VG3 - Studiespesialiserende.pdf

*******

Les igjennom dokumentene. Du må fylle ut og ta med deg skjemaene til mottakssamtalen/skolestart. Hvis du ikke har mulighet for å skrive ut skjemaene selv, kan du hente de på skolen ved resepsjonen i uke 33.


Publisert 8. august 2019, oppdatert 9. august 2019.