TOPPIDRETT

Vg1 Toppidrett:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolestart. Oppmøte mandag 19.08.19 kl. 09.00 i Drammenshallen. 

Mottakssamtaler fra kl. 12.00. For å få en trygg og positiv skolestart og et godt skoleløp ønsker vi å innkalle deg og foresatte til en samtale med kontaktlærer. Vi ønsker at minst en av dine foresatte blir med på samtalen. Samtalen vil vare inntil 30 minutter.

Informasjon om kontaktlærer samt tid og rom for mottakssamtale blir sendt hver enkelt elev på SMS tirsdag 13./onsdag 14. august.

Fyll inn kontaktopplysninger på deg og foresatte i Personopplysningsskjema her:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m4DQQItc9kSlGJmd3mdTJuQLvbQcFTRLlFHPlNDFoDFUMk5PVjdLNFdTWTFFVVZJQzVFRzUzWjBYQS4u


Skjemaer VG1 - Toppidrett.pdf

*******

Vg2 Toppidrett:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolestart. Oppmøte mandag 19.08.19 kl. 12.00 i kantinen på idrettsbygget. Det vil være felles informasjon og møte med ditt idretts team.

Skjema VG2 - Toppidrett.pdf

*******

Vg3 Toppidrett:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolestart.  Skolen starter med oppmøte 19.08.19 kl. 12.30 i klasserom. Der møter du kontaktlærer som har ansvar for klassen de to første skoledagene.

Skjema VG3 - Toppidrett.pdf

*******

Les igjennom dokumentene. Du må fylle ut og ta med deg skjemaene til skolestart/mottakssamtalen. Hvis du ikke har mulighet for å skrive ut skjemaene selv, kan du hente de på skolen ved resepsjonen i uke 33.


Publisert 8. august 2019, oppdatert 9. august 2019.