Til elev og foresatte

Velkommen til et nytt skoleår på en skole som åpner muligheter!

Er du på jakt etter kunnskap og læring. Da er det her du aller helst vil gå.

Slik åpner skolesangen vår. Jeg vet at dere begynner på videregående skole med mange forventninger og drømmer. Det er vårt ansvar å gjøre mest mulig for å innfri drømmene deres. Vi har gode forutsetninger for å klare det. 

Som elev på Drammen vgs. er du en del av et stort og forskjellig læringsfellesskap. Elevene sier at de trives og det er lett å bli kjent med andre selv om vi er mange. Du kan være deg selv. Det er flott for vi er opptatt av at du skal være trygg og trives på skolen. Du skal bli akseptert for den du er.

For å få en trygg og positiv skolestart, ønsker vi å innkalle deg og dine foresatte til en mottakssamtale med kontaktlærer.

Informasjon om kontaktlærer, klasse samt tid og rom for samtale vil bli sendt elev på SMS tirsdag 13. august og onsdag 14. august.

Mottakssamtalen
Mottakssamtalen er den første av tre planlagte elevsamtaler som kontaktlærer gjennomfører med eleven. Mottakssamtalen gjennomføres med elever og foresatte på vg1 og vg2 i løpet av de to første skoledagene. Her legges grunnlaget for det videre samarbeidet mellom lærer og elev. Det er derfor viktig at både elev og foresatte har forberedt seg godt til samtalen. 

Mottakssamtalen skal

  • skape trygghet, åpenhet og tillit mellom elev, elevens foresatte og lærere 
  • åpne en dialog mellom elev og skole 
  • avklare gjensidige forventninger
  • bidra til et godt samarbeid mellom elev/foresatte og kontaktlærer
  • gi skolen bedre muligheter for å tilrettelegge opplæringen 
  • gi elev og kontaktlærer mulighet til å drøfte og planlegge elevens videre skolearbeid

Innholdet i samtalen er dekket av skolens taushetsplikt. Notater fra mottakssamtalen oppbevares på skolen av kontaktlærer. En kopi gis til skolens rådgiver ved behov. Elev/foresatte kan også be om en kopi.

Skolens facebook side, https://www.facebook.com/search/top/?q=drammen%20vgs&epa=SEARCH_BOX og skolens hjemmeside www.drammen.vgs.no inneholder mye nyttig informasjon. Vi oppdaterer sidene jevnlig ved å legge ut aktuelt stoff om det som skjer.  


Vi anbefaler alle elever å laste ned appen elevtjenesten Whispr AS. Den er gratis og er en fin måte raskt å kunne få kontakt med elevtjenesten ved skolen. 

Lykke til med læringsarbeidet dette skoleåret!


Med vennlig hilsen
Kristine Novak
rektor


Publisert 8. august 2019, oppdatert 9. august 2019.