Rådgivertjenesten

 

Leder
Knut Ellingsgard 

 

 

 

 

knut.ell...@bfk.no 
Telefon: 32 26 28 58
Kontor D118

 

 


 

Sosialrådgiver

Ylva Fjeldavli

Sosialrådgiver

Tone Haakenstad

Minoritetsrådgiver

Gudmund Rype

ylva.lise....@bfk.no
Telefon: 32 26 29 12
Kontor A206

tone.haa...@bfk.no
Telefon: 32 26 28 53
Kontor A207 

gudmun...@bfk.no
Telefon: 32 26 28 95
Kontor B303 

Karriererådgiver

Maren Kristine Skarra

Karriererådgiver

Ivar Smedsgård

Karriererådgiver

Trond Kårbø
 

  

maren.krist...@bfk.no
Telefon: 32 26 28 56
Kontor A203

ivar.sme...@bfk.no 
Telefon: 32 26 28 59
Kontor A208

trond....@bfk.no 
Telefon: 32 26 28 57
Kontor A204

Foto: Ariel Foto

Sosialrådgiver skal veilede elevene i forhold til:

  • fagproblemer
  • personlige problemer 
  • overfor instanser som PPOT, helsesøster, barnevern etc.

 

Karriererådgiver skal veilede elevene i forhold til:

  • offentlige og private utdanningsmuligheter
  • yrkesmuligheter og arbeidsmarkedet i Norge og andre land
  • hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker
  • inntaksvilkår, søknadsfrister, Lånekasssen osv.

Karriereveilederen skal også hjelpe eleven til å utvikle sin egen kompetanse, slik at hun/han kan gjøre bevisste valg av utdanning og yrke, i forhold til sine egne evner og anlegg og uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Skoleåret 2014/15 tok vi i bruk WIE som kartleggingsverktøy på vg1. Dette vil elevene benytte videre i VG2 og VG3.

 

Her finner du Veiledende plan for en helhetlig utdannings- og yrkesrådgiving for 8. – 13. årstrinn


Publisert 15. august 2012, oppdatert 3. februar 2015.