Skolens ledelse

Skolens ledelse består av:

Rektor
Kristine Novak

kristin...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 03
Mobil: 922 84 208 

 

Assisterende rektor
Petter Holvik

petter....@bfk.no
Tlf: 32 26 28 04
Mobil: 970 45 734 

       
 

Personal- og adm.sjef 
Ingrid Aubell

ingrid....@bfk.no
Tlf: 32 26 28 05
Mobil: 993 77 867

 
       
 

Undervisningsinspektør
realfag
Vegard Andersen

vegard.a...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 55
Mobil: 911 75 910

 

Undervisningsinspektør
KDA og entreprenørskap
Gro Ebbestad

gro.eb...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 02
Mobil: 995 96 700 

       

Undervisningsinspektør
elevtjenesten og spes.ped 
Knut Ellingsgard

knut.ell...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 58
Mobil: 957 23 118 


Undervisningsinspektør 
norsk og religion
Jørn Idar Ellingsen 

jorn.el...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 28
Mobil: 911 28 446

       

Undervisningsinspektør
engelsk og fremmedspråk
Christine Funtek

christin...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 00
Mobil: 917 18 014 


Undervisningsinspektør
idrett og kroppsøving
Tom Selvik 

tom.s...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 17
Mobil: 924 10 460 

       

Undervisningsinspektør
service og samferdsel,
historie og
samfunnsfagene
Marianne Grønn

mariann...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 26
Mobil: 922 89 881 


Undervisningsinspektør
realfag 
Kjetil Thorbjørnsen

kjetil.tho...@bfk.no
Tlf: 32 26 28 16
Mobil: 990 43 713 

 


Publisert 15. august 2012, oppdatert 21. august 2018.