Mange møtte på informasjonskvelden for 10. klassinger.

Stor oppslutning på informasjonskvelden for 10. klassinger 15. januar.

Mange 10. klassinger med foreldre møtte på informasjonsmøtene som ble avholdt på Drammen videregående skole onsdag 15. januar på kvelden. Først ute var samlingen i idrettsbygget kl. 17.30 der idrettslinja ble godt og fyldig presentert. Mange tok turen videre til hovedbygget kl. 19 der alle de andre tilbudene fikk en grundig gjennomgang.

 På begge samlingene deltok den nye rektoren vår, Kristine Novak, elever, undervisningsinspektører, lærere og karriereveilederne ved skolen. Etter informasjonsrundene var det anledning for de inviterte til å slå av en prat med dem som representerte de mange tilbudene skolen har, noe som mange benyttet seg av.

 Det var god stemning og mange blide ansikter, men kanskje ikke alle spørsmål ble stilt og besvart. Derfor legger vi ved informasjonen som ble presentert, samt en oversikt over nedre poenggrense til Vg1 ved skolen ved hovedinntaket 2013. Spesielt for dere som ikke fikk anledning til å delta regner vi med det vil være av interesse.

Presentasjon rektor

Presentasjon rådgivere

Poengsum Vg1 2013-14


Publisert 20. januar 2014, oppdatert 20. januar 2014.