Forskerlinja fikk besøk av årets UIO-underviser.

Årets underviser ved Universitet i Oslo på besøk til Forskerklassen-Internasjonal engelsk.

Øivind Bratberg underviser ved Institutt for statsvitenskap. Han har publisert artikler om britisk partipolitikk og utenrikspolitikk og har Storbritannia som forskningsfelt ved siden av interessen for sosialdemokratisk politikk i Europa

Statsviter Øivind Bratberg ga elevene i 3.klasse Internasjonal engelsk et interessant bilde av Storbritannias rolle i Europa og spesielt skottenes uavhengighetskamp.

Med sin faglige innsikt loset han elevene gjennom hvilke utfordringer skottene står overfor hvis valgresultatet neste år blir ja til uavhengighet.  Skottene vil beholde Dronning Elisabeth som overhode men hva med medlemskapet i NATO, FN, og EU?  Vil skottene bli en del av Schengen-avtalen?  Spørsmålene var mange. Dette besøket inspirerte til videre diskusjoner om britenes stilling i Europa.


Publisert 8. januar 2014, oppdatert 8. januar 2014.