American history through art

Amerikansk historie stod på dagsorden da engelsk- og litteraturklassen fikk besøk fra USA.

På fredag 7.2.14 fikk vi besøk av Sarah Benson fra Fulbright Scholar, et utvekslingsprogram for blant annet lærere som reiser rundt om i verden og lærer studenter fra andre land om Amerikansk historie.

Vi som Engelsk litteratur og kultur-klasse VG3 lærte spesielt om "History Through Art", altså historie gjennom kunst og hvordan kunsten fra de forskjellige periodene ble påvirket av de historiske begivenhetene. Dette var et veldig lærerikt foredrag hvor Ms. Benson la stor vekt på å inkludere elevene i undervisningen gjennom gruppearbeid for at det ikke skulle bli for ensformig, og for at vi skulle bli mer engasjerte i undervisningen.


Publisert 13. februar 2014, oppdatert 14. februar 2014.