Innlevering av skolebøker

Absolutt siste frist for innlevering av lærebøker er siste offisielle skoledag, fredag 20. juni. Etter denne dato sendes faktura på bøker som ikke er levert.

Innlevering av lærebøker følger en oppsatt plan klasse for klasse. For de som ikke har fått levert alle sine lærebøker til oppsatt tid, er fredag 20. juni siste frist. 


Publisert 21. mai 2014, oppdatert 21. mai 2014.