Forskerlinjen - elevintervju, hvordan liker våre elever dette tilbudet?

Forskerlinja lærer deg realfag på en praktisk måte gjennom prosjektarbeid.

Navn: Kristian
Linje:
Forskerlinja, 2. klasse


- For meg var forskerlinjen et naturlig valg, for jeg hadde hørt det var en bra linje hvis man var skoleinteressert og ambisiøs. I teknologi og forskningslære er det mye praktisk arbeid, og prosjekter. Nå jobber jeg med kompost, og ser på hvordan man kan bruke det som en varmekilde, for eksempel til å varme opp vann. Jeg har både lært masse om kompost og hvordan man gjør forskning, men også om grafer i Excel og behandling av statistikk og data. Videre vil jeg enten studere astrofysikk, nanoteknologi eller kybernetikk, sannsynligvis på NTNU.


Navn: Marie
Linje: Forskerlinja, 2. klasse


- Jeg ønsket å gå på en linje med motiverte elever og et bra læringsmiljø, og her jobber vi og gjør det vi skal. Vi har ingen lærebøker i faget teknologi og forskningslære, men jobber prosjektbasert. Vi får ofte velge prosjekter selv og gjøre det vi interesserer oss for. I 1. klasse bygde vi bil, og da lærte vi om motor, strøm og materialbruk. Vi er en fin gjeng i klassen, og har blant annet vært på tur til Sverige som var mest en sosial tur, med litt læring. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre. Man må ikke studere realfag, men denne linja gir alle muligheter.


Navn:
Batool
Linje:
Forskerlinja, 2. klasse


- For meg ble det denne linja fordi jeg er glad i realfag. Det var fint å komme til en klasse hvor alle vil lære og jobbe, og miljøet er bra. Lærerne er flinke og fleksible, de tilpasser for eksempel prøveplanen vår. Jeg jobber nå på et prosjekt om brunsnegler, hvor vi studerer slimet og hvorfor det er så klissete. Vi har sett på de beste måtene å få det av hendene, og kommet frem til at klorin er mest effektivt. Forskerlinja er ikke bare for de som vil gå videre med realfag. Noen går nok her fordi det er så bra læringsmiljø, men ønsker likevel å studere i en litt annen retning. Selv vurderer jeg å bli ingeniør.


Publisert 2. november 2016, oppdatert 3. november 2016.