Nytt system for utsending av varsler

Informasjon til elever og foresatte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylke har innført et nytt system for utsending av varselbrev til elever. Det gjelder to typer varsler:

a)      varsel om mulig nedsatt karakter i orden eller atferd

b)      varsel om ikke å få vurdering i fag.

Tidligere har disse varslene blitt sendt ut i papirform, nå blir de sendt digitalt. Det blir en raskere saksbehandling. For nærmere detaljer, se Infoskriv elever og foresatte.pdf

Ordningen blir innført fra og med fredag 24. mars.

Vi tror dette blir en god ordning, og håper dere også vil oppleve det slik. Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål.


Publisert 24. mars 2017, oppdatert 24. mars 2017.