Til foreldrene til tredjeklassingene

Vi nærmer oss avslutninga av skoleåret og for våre avgangselever er russetida i gang. Også i år har vi et veldig godt samarbeid med russestyret og satser på at årets russ oppfører seg like bra som fjorårets.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Både russen og skolens ledelse har beredskap for at vi skal holde ro og orden både på skolen og i skolens nærområde. I den forbindelse vil jeg særlig gjøre dere oppmerksomme på at naboene til skolen har bedt oss om å gjøre det vi kan for å hindre  russen i å bråke og forstyrre om nettene. Det er særlig knyttet til rulling med busser. I brev til skolen skriver de bl.a.: 

«Foregående feiring, april-mai 2016, ble avviklet på en måte som var til stor sjenanse og frustrasjon for skolens nærmeste naboer. Busser med musikkanlegg på ”full guffe” kjørte i området rundt og ved skolen gjennomhele natten – og ellers til alle tider, samtlige dager, syv dager i uken. Bassen var så voldsom at vi som har soverom mot gateplan ble nødt til å evakuere til andre rom, søppel etter vorspiel og festing ble slengt inn på de ellers så grønne områdene våre.
Den voldsomme feiringen medførte at kveldsro, nattesøvn og orden i et ellers rolig nabolag ble kraftig forstyrret.»

Det er ikke vanskelig å forstå at naboene til skolen ikke er like innstilt på nattevåking som russen. Jeg bruker derfor anledningen til å be om at  dere som foreldre også minner deres ungdommer om noen regler som russeledelsen og skolens ledelse er enige om: 

  • Lyden skal være slått av på bussene ved på- og avstigning ved skolen etter kl 24  på hverdager og kl 01 i helgene. 
  • Bussene skal bare bruke parkeringsplassen mot Danvikgt til kortvarige opphold knyttet til på- og avstigning. 
  • Naboer melder fra til rektor med navn på busser som ikke overholder dette. 

Vi ønsker at alle skal ha en god russetid og at de tar ekstra godt vare på hverandre! Jeg deler gjerne noen gode råd til russen og foreldrene fra skolens helsesøster: https://www.dt.no/meninger/helse/russ/russen-2017-vs-russen-1983/o/5-57-612018

Til sist vil jeg minne om avslutningen for alle avgangselevene og deres foreldre i Drammenshallen mandag 19. juni kl 18. Hold av tidspunktet og følg med på skolens hjemmeside for mer informasjon når arrangementet nærmer seg. 
 


Publisert 21. april 2017, oppdatert 24. april 2017.