Velkommen til åpen dag på Drammen vgs for 9. trinn

Torsdag 16. mars 2017 gjennomfører Drammen vgs Åpen dag for alle ungdomsskolene i Drammensregionen. Hensikten med dagen er at elever på 9. trinn skal få informasjon om fagtilbudene ved skolen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Siden det er mange elever som kommer, deler vi dagen i to.

 • 0815-1130: Gulskogen, Børresen og Marienlyst
 • 1145-1500: Kjøsterud, Galterud og Svensedammen

Skolen vår har mange utdanningsprogram som vi ønsker å informere om. Derfor deler vi elevene inn i grupper på ca 40. Hver gruppe skal innom informasjonspostene:

 • Samfunnsfag
 • Service og samferdsel
 • Realfag
 • Kunst, design og arkitektur
 • Info rådgivere
 • Drammen International
 • Forskerlinje
 • Inspiro
 • Idrett

NB! Elevene på de enkelte skolene skal fordeles jevnt på 9 grupper. Alle skoler må stille med lærere som sørger for at elevene finner riktig gruppe.

PS! På 10. trinn inviteres elevene til praksisdager der de kan fordype seg i programfag som de er spesielt interessert i. Dette skjer høsten 2017.


Publisert 6. mars 2017, oppdatert 7. mars 2018.