Oppdatert! Feil på faktura

Viser til utsendt faktura for elev-pc datert 26. og 27. oktober 2017.

Dessverre er kontonummer feil på disse fakturaene. Korrekt kontonummer er: 1503.96.78249

KID-nummer er uendret. 


Publisert 30. oktober 2017, oppdatert 31. oktober 2017.