Informasjon om skolestart

Første skoledag er mandag 21. august. Her er informasjon om når de ulike klassene møter.

Studiespesialisering (inkludert forskerlinja, Inspiro og Drammen international)

Vg1 og vg2:

Oppstartsamtaler med kontaktlærer og innskoling 21.08 og 22.08.
Elevene får brev hjem om når de skal møte. Det er ønskelig at foreldrene til vg1-elevene deltar på samtalen.

Alle vg1-elevene møter i kantina tirs. 22.08. kl 12.00

Alle vg2-elevene har felles oppstart i sitt klasserom tirs. 22.08. kl 12.00

Vg3: 
Oppmøte 21. august kl. 09.00 i klasserom.

************

Kunst, design og arkitektur / formgiving

Vg1 og vg2:
Oppstartsamtaler med kontaktlærer og innskoling 21.08. og 22.08.
Elevene får brev hjem om når hver enkelt skal møte. Det er ønskelig at foreldrene til vg1-elevene deltar på samtalen.

Alle vg1-elevene møter i kantina tirs. 22.08. kl 12.00

Alle vg2-elevene har felles oppstart i sitt klasserom tirs. 22.08. kl 12.00

Vg3:
Oppmøte 21.08 kl 09.00 i klasserom.

************

Service og samferdsel:

Vg1 og vg2:
Oppstartssamtaler med kontaktlærer og innskoling 21.08. og 22.08.
Elevene får brev hjem når hver enkelt skal møte. Det er ønskelig at foreldrene til vg1-elevene deltar på samtalen.

Alle vg1-elevene møter i kantina tirs. 22.08 kl 12.00

Alle vg2-elevene har felles oppstart i sitt klasserom tirs. 22.08 kl 12.00

************

Idrett:

Vg1: Mandag 21. august kl. 09.00
Vg2: Mandag 21. august  kl. 12.00
Vg3: Mandag 21. august kl. 12.30

**********

Forberedende kurs for minoritetsspråklige:

Oppstartsamtaler 21.08. Alle får egen innkalling.

**********

S-klassen:

Mandag 21. august kl. 09.00


Publisert 11. august 2017, oppdatert 11. august 2017.