Invitasjon til konferansekveld 28/11 og 30/11!

VI har gleden av å invitere foresatte og elever til konferanser med kontaktlærer og faglærere på Drammen vgs.

Vg1: Tirsdag 28/11 kl. 17.00-20.00
Les fullstendig invitasjonstekst: Invitasjon vg1.pdf

Vg2: Torsdag 30/11 kl. 18.00-20.00
Les fullstendig invitasjonstekst: Invitasjon vg2.pdf

Vi legger opp til samtaler rundt den enkelte elevs læring og trivsel generelt og i enkeltfag.

Foreldre til myndige elever kan bare møte etter elevens ønske og må ha med fullmakt dersom eleven ikke er med.

Lærerne sitter samlet i flerbrukssalen kantine- og kroppsøvingslokalene rett innenfor hovedinngangen. Dere avtaler ikke tid på forhånd, men plasseringen gjør at det er greit å se hvem som er ledig.  Dermed håper vi dere får snakket med alle lærere dere ønsker. Dersom det ikke passer for dere denne kvelden, kan dere ta direkte kontakt med den enkelte lærer og avtale andre tider. 

Rådgivere og skoleledere vil dessuten være å treffe i kantina. 

For VG1 gjelder i tillegg følgende:
Parallelt med samtalene vil vi arrangere to runder med informasjon om fagvalg til VG2. Det gjelder bare for elever på studiespesialisering. For dem er det viktig å planlegge et helhetlig fagvalg for VG2 og VG3. Møtene er satt opp kl. 17.30 og 18.30 på rom G101-102 i 1. etasje. Vi oppfordrer alle det gjelder om å delta på ett av dem. På et eget rom blir det informert om det å være utvekslingselev på VG2 kl. 18.30. Det skjer på personalkantina «Himmelblå» i 1. etasje.

Skolen har et solidaritetsprosjekt med St. John's Community Centre i Nairobi. I fjor jobbet elevene inn over 450 000 kroner på aksjonsdagen i oktober, noe som var ny rekord!
Det betyr at mer enn 30 ungdommer fra Pumwanislummen i Kenya kan begynne på 4-årig videregående opplæring sponset av våre elever!  Salg av produkter laget i slummen er også en viktig inntektskilde. Det vil være mulig å handle ulike produkter som vesker, salatboller, smykker mm laget i Kenya i løpet av kvelden. NB. Betaling via Vipps.

Skolen kan dessverre ikke tilby gratis parkering. 


Publisert 23. november 2017, oppdatert 23. november 2017.