Presentasjoner fra temakvelden

Vi takker alle foreldrene som møtte på temakvelden i går. Det vises oss at det er et behov for å samles rundt viktige temaer.

var  fint å ikke bare snakke til foreldrene, men også sammen med foreldrene om hvordan vi sammen kan ruste ungdommene til å gjøre gode valg. 

Vi synes en av foreldrene hadde et viktig budskap når hun sa at foreldrene kanskje slipper taket i ungdommene når de minst burde slippe taket, nemlig i de viktige årene på videregående.  Vi håper kvelden førte til at det ble laget nye nettverk mellom foreldregruppene slik at samarbeidet  kan fortsette.

Her finner du presentasjonene som ble vist:

Rektors innledning temamøte 251017.pdf

Foredrag foreldre Drammen VGS Politiet 251017.pdf

Fra generasjon prestasjon til generasjon relasjon 251017.pdf


Publisert 26. oktober 2017, oppdatert 26. oktober 2017.