Alle foreldre er hjertelig velkomne på temakveld 25. oktober kl 18

- å være foreldre til tenåringer Det blir to parallelløkter, dere kan velge hvilket tema som er mest relevant. Hensikten er å gjøre foreldreansvaret lettere å håndtere ved å få kunnskap fra fagpersoner og ved å dele erfaringer.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Publisert 11. oktober 2017, oppdatert 11. oktober 2017.