Åpen dag for 9. trinn

Torsdag 15. mars 2018 gjennomfører Drammen vgs Åpen dag for alle ungdomskolene i Drammensregionen. Hensikten med dagen er at elever på 9. trinn skal få informasjon om fagtilbudene ved skolen.

Siden det er mange elever som kommer, deler vi dagen i to.

0815-1130: Børresen, Gulskogen og Marienlyst
1145-1500: Kjøsterud, Galterud og Svensedammen

Skolen vår har mange utdanningsprogram som vi ønsker å informere om. Derfor deler vi elevene inn i grupper på ca. 40. Hver gruppe skal innom informasjonspostene:

• Samfunnsfag
• Service og samferdsel
• Realfag
• Kunst, design og arkitektur
• Info rådgivere
• Drammen International
• Forskerlinje
• Inspiro
• Idrett

På 10. trinn inviteres elevene til praksisdager der de kan fordype seg i programfag som de er spesielt interessert i. Dette skjer høsten 2018.


Publisert 7. mars 2018, oppdatert 7. mars 2018.