Vi ønsker å informere dere om hva som skjer her på skolen nå på slutten av skoleåret.

Fra 22. mai til 15. juni er skolens aktivitet dominert av eksamensavviklingen. Totalt gjennomføres det 1400 skriftlige eksamener og 450 muntlige og praktiske eksamener.

Det innebærer at våre lærere er opptatt med eksamen på skolen. I tillegg er de sensorer på andre skoler. Konsekvensen er at vi ikke har mulighet til å gjennomføre opplæringen som normalt. Det betyr at det er dager uten organisert læringsaktivitet. Det gjelder særlig uke 24, fra 11. til 15. juni. 

18.-20. juni blir det annerledesdager på skolen vår. Elevene skal få «shoppe» ulike aktiviteter med krav om et visst oppmøte som blir registrert. De kan velge mellom ulike idretter, filmer, kurs og foredrag rundt omkring på skolen og i nærheten av skolen. Noe er valgfritt og noe er forbeholdt enkelte elevgrupper eller trinn.

Vi har laget en plan for hele eksamensperioden med informasjon om hvilke aktiviteter som gjennomføres. Elevene kjenner denne. Vi oppfordrer dere til å høre med deres ungdommer hvilke aktiviteter som er planlagt for klassen disse siste dagene i skoleåret. Dere kan eventuelt også spørre kontaktlæreren.

Med vennlig hilsen

Kristine Novak


Publisert 8. mai 2018, oppdatert 14. mai 2018.