Åpen dag på Drammen vgs for 9. trinn

Torsdag 21. mars 2019 gjennomfører Drammen vgs Åpen dag for alle ungdomsskolene i Drammensregionen. Hensikten med dagen er at elever på 9. trinn skal få informasjon om fagtilbudene ved skolen.

Siden det er mange elever som kommer, deler vi dagen i to: 

0815-1130: Galterud, Gulskogen og Marienlyst

1145-1500: Kjøsterud, Børresen og Svensedammen

Skolen vår har mange utdanningsprogram som vi ønsker å informere om. Derfor deler vi elevene inn i grupper på ca 40. Hver gruppe skal innom informasjonspostene:

• Samfunnsfag
• Service og samferdsel
• Realfag
• Kunst, design og arkitektur
• Info rådgivere
• Drammen International
• Forskerlinje
• Inspiro
• Idrett

PS!   På 10. trinn inviteres elevene til praksisdager der de kan fordype seg i programfag som de er spesielt interessert i. Dette skjer høsten 2019.


Publisert 5. mars 2019, oppdatert 5. mars 2019.