Vi er stolte av å ha blitt en dysleksivennlig skole!

Gro Angeltveit fra Dysleksi Norge overrakte prisen, og sa at de var imponert over måten vi jobbet på! Kirsten Viker, som leder dyleksiteamet og Kristine Novak tok imot prisen.

Det er det vi gjør sammen som gjør at vi får denne prisen idag.
Dysleksiteamet,  at alle dyslektikere får en kontaktperson og alt arbeidet ute i klasserommene, systematikken i dette er ganske unikt for videregående skoler. 

Det er utabeidet maler for hva en dyslektiker kan forvente på Drammen VGS, i klasserommet, på prøver og i møte med dysleksiteamet.


Publisert 15. august 2018, oppdatert 15. august 2018.