Elevundersøkelsen

I løpet av november gjennomføres Elevundersøkelsen blant elevene ved Drammen vgs.

Dette er en undersøkelse som gjennomføres på alle skoler hvert år.
Gjennom denne undersøkelsen får vi bekreftet at det er høy trivsel blant elevene, og de scorer høyt på mastring og faglige utfordringer! Det er jo det vi ser i hverdagen, men det er godt å få målbare tall på det også.

Formålet med undersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel.

Klikk på linken nedenfor så får du som foresatt/forelder litt mer informasjon om Elevundersøkelsen:

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/informasjon-til-foreldre---elevundersokelsen-bokm-14.09.2017.pdf


Publisert 7. november 2018, oppdatert 14. november 2018.