En hendelse ved skolen onsdag ettermiddag

Onsdag ettermiddag fikk skolen kunnskap om at noen hadde lagt ut et bilde med en tekst som kunne oppfattes å være en trussel mot skolen. Vi kontaktet straks politiet som handlet umiddelbart.

Meldingen som ble lagt ut skapte naturlig nok engstelse. Mediene fanget også fort opp saken. Politiet har hele tiden vært i tett dialog og samarbeid med skolens ledelse.  

Deres etterforskning viser at en reell trussel ikke var til stede. På bakgrunn av det, vil jeg berolige alle elever, foreldre og ansatte. Skolen er et trygt sted for alle. 

Skolens ledelse følger opp videre overfor dem som saken særlig gjelder.  Selv om det som har skjedd ikke gir grunnlag for å føle utrygghet, så er det en alvorlig hendelse.  Det er viktig for meg å understreke at det er nulltoleranse for ytringer av denne typen. 

Slike situasjoner skaper utrygghet og ulike reaksjoner hos alle. Det tar vi på alvor. Lærere og ledelse er tilgjengelig for elever som har behov for å snakke om det som skjedde i går. Samtidig er vi opptatt av å ha en normal skoledag og følger timeplanen som vanlig.

Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til meg eller leder av elevtjenesten, Knut Ellingsgard. 


Kristine Novak
rektor


Publisert 20. september 2018, oppdatert 20. september 2018.