Ikke slipp taket i ungdommene!

Vær til stede, følg dem opp og følg med på hva de gjør, og hvor de er. Det var budskapet fra Ole Vidar Øiseth fra politihøyskolen og Anne Sæteren, mor til en gutt som var russ i fjor, på foreldremøtet tirsdag 23.10.

Foreldrenettverk

Ikke slipp taket i ungdommene. Vær til stede, følg dem opp og følg med på hva de gjør, og hvor de er. Det var budskapet fra Ole Vidar Øiseth fra politihøyskolen og Anne Sæteren, mor til en gutt som var russ i fjor, på foreldremøtet tirsdag 23.10.

Samtidig er dette en rolle mange foreldre opplever som krevende. «Det er vanskeligere å være far enn å være politimann» sa Øiseth. Det blir ikke mindre krevende av at vi nå ser en tendens til at cannabis blir mer godtatt. Mange stemmer hevder at det ikke er skadelig, samtidig som vi vet at det ikke er tilfellet, og at dagens cannabis er langt sterkere enn det var for noen år siden.

Dette er bakgrunnen for at både han og Anne Sæteren anbefaler foreldrenettverk der foreldre kan kontakte hverandre for å stå bedre rustet til å følge opp ungdommene gjennom videregående. Og svært mange av de ca 150 foreldrene som var til stede, sluttet seg til tanken. På slutten av møtet satt de sammen fordelt på VG1, VG2 og VG3. Vi samlet inn navn, epostadresser og telefonnummer, og skolen har minst en kontaktperson i foreldregruppa pr trinn. Dermed er grunnlaget lagt for foreldrenettverk videre utover skoleåret. Skolen vil følge opp dette videre og gjøre det vi kan for å styrke det gode laget rundt ungdommene våre.


Publisert 24. oktober 2018, oppdatert 24. oktober 2018.