Håndtering av "skolestreik for klima"

Det er for tida mye diskusjon rundt elevers klimaopprør og annonsering av ulike demonstrasjoner.

Vi har nå fått en presisering fra fylkesdirektøren for utdanning i Buskerud fylkeskommune angående skolestreik for klima. Både kunnskapsministeren og Utdanningsdirektoratet har nylig sagt at «politisk arbeid» skal knyttes til verv og at det ikke er nok å delta på et arrangement for at det punktet i skolereglementet skal komme til anvendelse. Dette vil si at kun elever som har politiske verv knyttet til organisering av demonstrasjonene vil få fratrekk for fravær. Alle andre elever som deltar på demonstrasjonen vil få fravær. 

Dette er hovedregelen for håndtering av elever som vil delta i demonstrasjoner/streik for klima i skoletida framover. 

Som rektor synes jeg det er flott at ungdommene viser engasjement. Vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. 

Det er en viktig del av skolens samfunnsoppdrag å gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis. Demonstrasjoner er aktiv politisk deltakelse, som er grunnlag for vårt demokrati. Gjennom aksjonen får elevene kompetanse for politisk deltakelse. 

Det at elevene velger å forlate skolen, sier noe om hvor viktig dette er for dem. Jeg oppfatter ikke at det er en nedvurdering av at skolen er viktig, men at dette er en del av en større mobilisering rundt temaet akkurat nå. 


Publisert 21. mars 2019, oppdatert 21. mars 2019.