Har du søkt videregående skole?

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass, dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen.

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass på https://www.vigo.no/. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. 

Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. 

 

Skolestart er mandag 19.august.

Ved spørsmål om inntak, ring inntakskontoret i fylkeskommunen på tlf. 32 80 86 43


Publisert 6. juli 2019, oppdatert 5. august 2019.